לקוחות יקרים,
עקב הנחיות משרד הבריאות ייתכנו עיכובים משמעותיים או ביטולים בהפצת ההזמנות מהאתר. הפצת ההזמנות תשוב לסדרה עם שינוי בהנחיות.
תודה על הסבלנות,
צוות ההוצאה

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על ספרי הוצאת שלם שמורות להוצאת שלם. אין לשכפל, להעתיק ולצטט, בכתב, בדפוס ובמדיה דיגיטלית או אחרת ללא קבלת רשות בכתב.

העתקת קטעים מתוך ספרים שבהוצאת שלם טעונה אישור מוקדם בכתב ולעתים תשלום.

לקבלת אישור לשימוש בקטעים מתוך ספרי הוצאת שלם יש למלא את הטופס ולהעביר אותו כשהוא חתום להוצאת שלם באמצעות הדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני.

הפונה מתחייב לציין בהערות השוליים את שם הספר שממנו הועתק הקטע, את שם המחבר, את שם המו"ל וכתובתו, ואת השנה שבה יצא הספר לאור.

עם יציאת הספר לאור מתחייב הפונה לתת להוצאת שלם עותק אחד של הספר ללא תמורה.

להדפסת הטופס