ברית אמונים: גיור, הלכה ומדיניות קהילתית בספרות השו״ת במאה ה־ 19 ובמאה ה־ 20

58.00

הספר בוחן קשת רחבה של תשובות הלכתיות בנושא גיור שנכתבו בידי פוסקים אורתודוכסיים ממערב אירופה, מארצות־הברית ומישראל. העובדה כי הרבנים מבססים את פסיקותיהם על אותם תקדימים ובכל זאת מגיעים למסקנות שונות מלמדת כי אין הם עסוקים בבירור הלכתי גרידא, אלא גם בגיבוש של מדיניות קהילתית שמטרתה להגן על החברה היהודית מפני סכנת ההתבוללות ואובדן הזהות.

מק"ט: 496-1098 קטגוריה: תגיות: ,

תיאור

הופעתה של המודרניוּת חוללה טלטלה עזה בעולםהיהודי והעמידה בפניו אתגרים חסרי תקדים. מסוףהמאה השמונה עשרה ואילך החלו הקהילות היהודיותבמערב לאבד בהדרגה את מעמדן כיחידות משפטיותחצי אוטונומיות. המציאות החדשה, שאפשרה ליהודיםרבים להשתלב באוכלוסייה הכללית, הציבה שאלותהנוגעות לזהות היהודית בלב השיח ההלכתי. ספר זהבוחן קשת רחבה של תשובות הלכתיות בנושא גיורשנכתבו בידי פוסקים אורתודוכסיים ממערב אירופה, מארצות־הברית ומישראל. לטענת כותבי הספר, העובדה כי הרבנים מבססים את פסיקותיהם על אותםתקדימים ובכל זאת מגיעים למסקנות שונות מלמדת כיאין הם עסוקים בבירור הלכתי גרידא. עניינם העיקרי שלהפוסקים, גורסים אלנסון וגורדיס, נתון לגיבושה שלמדיניות קהילתית שמטרתה להגן על החברה היהודיתמפני סכנת ההתבוללות ואובדן הזהות.

ברית אמונים מקדים לדיון על אודות ספרות השו״תהמודרנית פירוט של המקורות ההלכתיים שעליהםמתבססות הפסיקות הרלבנטיות. מקורות אלה משמשיםלכותבי הספר אספקלריה שדרכה מתבררת גישתם שלהפוסקים המסורתיים לעיצוב דמותה של היהודיוּתבחברה המודרנית.

מאפייני הספר

  • כריכה : רכה
  • שפה : עברית
  • מספר עמודים : 194
  • תאריך פרסום : אוקטובר 2013

אודות המחבר

דוד אלנסון מכהן כנשיא ההיברו יוניון קולג׳ (HUC) וכפרופסור בקתדרה על שם י.ה. ואנה גרנסל במוסד זה. אלנסון הוסמך לרבנות בהיברו יוניון קולג׳ וקיבל תואר דוקטור מאוניברסיטת קולומביה. ספרו After Emancipation: Jewish Religious Responses to Modernity (2004) זכה בפרס הספר היהודי בארצות הברית. דניאל גורדיס הוא סגן נשיא בכיר, עמית בכיר על שם קורת וראש החוג ללימודים הומניסטים במרכז האקדמי שלם בירושלים. גורדיס הוסמך לרבנות בבית המדרש לרבנים באמריקה ,(JTS) וקיבל תואר דוקטור מן האוניברסיטה של דרום קליפורניה. ספרו Saving Israel: How the Jewish People Can Win a War That May Never End (2009) זכה בפרס הספר היהודי בארצות הברית.

בקורת

"הספר הוא עבודת מחקר תכליתית המבוססת על בחינהשיטתית ומעמיקה של הלכות גיור בתקופה המודרניתושל הפוליטיקה העומדת ביסודן. אלנסון וגורדיס בוחניםמנעד רחב של תשובות פוסקים מארצות שונות במאתייםהשנים האחרונות, ומצביעים על חשיבותו של ההקשרהמקומי ושל המטען האישי בחשיבה ההלכתית. הכותבים סוקרים מגוון עמדות אורתודוכסיות בנוגעלקבלת גרים, וזורים אור על תהליך קבלת ההחלטותבעולם הרבני. ספר זה, מופת של עושר ובהירות, מספקלקוראים רקע הכרחי להבנת המדיניות הממלאת כיוםתפקיד מכריע בקביעת גורלם של אלפי יהודים ומועמדיםלגיור ברחבי העולם כולו".
– ג׳ונתן ד׳ סרנה, אוניברסיטת ברנדייס

דילוג לתוכן