עותקים לביקורת

הוצאת שלם מעודדת פרסום סקירות וביקורות על פרסומיה, בין בעיתונות המודפסת בין באמצעי תקשורת אלקטרוניים (כולל אתרי אינטרנט).

כל המבקש לחבר סקירה על ספר שראה אור בהוצאתנו מוזמן לפנות אלינו לקבלת עותק חינם.

ההצעה אינה חלה רק על ספרי ההוצאה החדשים – נשמח לקבל פניות גם לגבי פרסומים ישנים.

ההוצאה תהיה מוכנה לשקול אפשרות של שליחת עותק מוקדם של ספר שעוד לא יצא לאור, על מנת להקל על הכותב לפרסם את חוות הדעת בצמוד לפרסום הספר.

עם זאת, הוצאת שלם אינה מתחייבת להיענות לכל בקשה ואינה מתחייבת להמציא הסבר לסירוב כזה.

בפניה להוצאה יש לתת את המידע הזה:

א. תיאור מפורט של המסגרת שבה תופיע הסקירה.
ב. המועד המשוער לפרסום ושם הכותב או הכותבת.
ג. מלוא הפרטים הדרושים למשלוח הספר.

הוצאת שלם תשמח אם לצד הסקירה על הספר או הביקורת עליו יופיעו פרטי מידע על ההוצאה, כגון: שם ההוצאה, שם סדרת הספרים שבה הופיע הספר, קישור לאתר האינטרנט של ההוצאה, קישור לעמוד הפייסבוק של ההוצאה וכדומה. אנו מבקשים כי אחרי פרסום הסקירה תישלח להוצאה הודעה על כך, בצירוף עותק של הטקסט (אפשר גם באמצעות משלוח קובץ בהודעת דוא"ל).

את הפניות יש לשלוח למערכת ההוצאה: shalempress@shalem.ac.il

דילוג לתוכן