שיתופי פעולה

מפעל התרגומים של הוצאת שלם מיועד להעשרת חיי הרוח וחיי המעשה בישראל. הספרים לבדם לא יוכלו לכך ואף ריבוי קוראים לא יספיק. אנו מבקשים לעודד את הדיון החי ברעיונות, את החקירה והדרישה הפומבית בסוגיות השונות ואת מימוש המסקנות בחיי הפרט והציבור.

המבקש לארגן אירוע ציבורי שיש לו נגיעה ישירה וקונקרטית לספרינו (כגון יום עיון, כנס, ערב הקראה וכו') מוזמן לפנות אלינו לבחינת אפשרויות שונות לשיתוף פעולה.

הוצאת שלם תשמח כמובן על כל יוזמה. יחד עם זאת, ההוצאה אינה מתחייבת להיענות לכל בקשה ואין היא מתחייבת להמציא הסבר לסירוב כזה.

לשם יעילות הטיפול בהצעות, רצוי שהפניה הראשונית תעשה בכתב ושהיא תכיל את הפרטים הבאים:

1. תיאור האירוע בצירוף ציון המקום והמועד שבהם הוא עתיד להתקיים.
2. פרטי האישים היוזמים את האירוע או המארגנים אותו.
3. תיאור האופן הקונקרטי שבו ספרינו נקשרים לאירוע המדובר.

את הפניות יש לשלוח למערכת ההוצאה: shalempress@shalem.ac.il

דילוג לתוכן