על ההוצאה

"הוצאת שלם" פועלת לקידום ההגות המעמיקה בתחומים מגוונים בתרבות העברית ומבקשת לתרום להרחבת הדיון הציבורי בחברה הישראלית ולהעשרתו. ההוצאה מתמקדת בתרגום ספרות מופת פילוסופית בתחומי הפילוסופיה של הדת, של המדע ושל המדינה.

ספרי הוצאת שלם מתפרסמים בשתי סדרות עיקריות: סדרת "ספריית לויתן" לתרגום ספרי מופת בפילוסופיה וסדרת "הספרייה להגות דמוקרטית" המוקדשת לספרות שיש לה זיקה לפולמוסים המדיניים בני- זמננו.

הוצאת שלם היא גם בית ההוצאה לאור של כתב העת
Hebraic Political Studies – כתב עת אקדמי בינלאומי בשפה האנגלית. המחקרים המתפרסמים בו בוחנים את מקומה של מסורת טקסטואלית יהודית, לצד מסורותיהן של יוון ורומי, בהיסטוריה המדינית ובהיסטוריה של המחשבה המדינית.

דילוג לתוכן