Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
׳”׳™׳¡׳˜׳•׳¨׳™׳”
70 ש''ח  88 ש''ח 
הוסף לעגלה
עברית
דצמבר 1999
268 עמודים
כריכה רכה
מספר קטלוגי 496-1001

אדמנד ברק (1797-1729) לא היה רק אחד המדינאים הבריטים הדגולים במאה השמונה-עשרה, אלא גם איש תרבות רחב אופקים. לצד פעילותו הפרלמנטרית הענפה, שבמרכזה עמדה תמיכתו בדרישת העצמאות של המושבות האמריקניות, פרסם כמה ספרי הגות, שבהם עסק בשאלות של אסתטיקה ופילוסופיה מדינית.
מחשבות על המהפכה בצרפת
אדמנד ברק

 מחשבות על המהפכה בצרפת הוא יצירתו החשובה ביותר של אדמנד ברק, מגדולי ההוגים המדיניים בתולדות בריטניה והמערב כולו. ברק היה הראשון שהבחין בסכנה העצומה הטמונה במהפכה הצרפתית. שנה בלבד לאחר שפרצה, הוא הצביע בחיבורו על הבעיות המרכזיות במהפכה: הניסיון הבלתי אפשרי לייסד סדר מדיני וחברתי רציונליסטי, העוול הנורא החבוי בשאיפה לממש 'צדק מהפכני' וחוסר ההבנה של הניגוד המהותי בין ערכים של שוויון לערכי החירות. בדייקנות מרובה הוא חזה כבר אז את מרחץ הדמים הנורא שאליו התגלגלה צרפת בשם הערכים הנשגבים של המהפכה. ספרו של ברק התגלה כאזהרה נחוצה ואמיתית לא רק לימי המהפכה הצרפתית, אלא גם להיסטוריה העקובה מדם של המהפכות במאתיים השנים האחרונות. לאור הדברים האלה נחשב ברק לא רק למייסד מחשבה המדינית השמרנית ולהוגה דעות חשוב שלה, אלא גם למורה דרך בתחום זה לדורנו. לספר נוסף מבוא על חייו ופועלו של ברק, מאת יורם ברונובסקי.

   
     
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים