Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
הגות יהודית
58 ש''ח  72 ש''ח 
הוסף לעגלה
אפריל 2016
220 עמודים
כריכה רכה
מספר קטלוגי 496-1077

פרופ׳ מנחם קלנר הוא ראש התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית במרכז האקדמי שלם. בעבר עמד בראש הקתדרה ע״ש וולפסון להגות יהודית באוניברסיטת חיפה, שבה שימש כדיקן הסטודנטים וכראש החוג לציביליזציות ימיות. ספריו הקודמים שראו אור בעברית הם תורת העיקרים בפילוסופיה היהודית בימי הביניים ,ראש אמנה לר׳ יצחק אברבנאל , פירוש הרלב״ג לשיר השירים וגם הם קרויים אדם: הנכרי בעיני הרמב״ם.
אמונה שאינה מגיעה לעיקר
מנחם קלנר

לפני למעלה משמונה מאות שנים ניסח ר' משה בן מימון, בכיר הוגי הדעות והפוסקים שקמו לעם ישראל, רשימה סדורה של שלושה-עשרה עיקרי-אמונה, שקבלתם, כך טען, היא תנאי בל-יעבור להגדרתו של אדם כיהודי. טענה זו, המציגה את היהדות כדת בעלת גרעין דוגמטי מוצק, הייתה שנויה במחלוקת כבר בזמנו של הרמב"ם. ואולם, בחלוף הדורות הלכה השפעתה וגברה, וכיום מחזיקים רבים בדעה שהזהות היהודית כרוכה לבלי התר באמונות מסוימות ומוגדרת באמצעותן.  

ספר נועז זה מתפלמס עם הדוגמטיזם של הרמב"ם, ומראה, בין היתר, כי הניסיון להעמיד את הדת היהודית על בסיס של עיקרים בלתי מעורערים אינו עולה בקנה אחד עם המסורת היהדות הקלאסית. מסורת זו, שהעמידה לנו את המשנה ואת התלמוד, אינה מזהה אמונה דתית עם השקפות כאלה ואחרות, אלא עם מעשים מסוימים המביעים ביטחון איתן באל. הרמב"ם ביקש להקנות ליהדות מצע תיאולוגי, אולם החידוש שהנהיג רק חיזק מגמות פלגניות וסלל את הדרך לתיוגם של יהודים רבים ככופרים. אמונה שאינה מגיעה לעיקר מבקר התפתחויות מדאיגות אלה, וקורא לאימוץ תפיסה מכלילה וסובלנית יותר של היהדות – גם במסגרת השיח האורתודוקסי.


"במרכזו של ספר חשוב ומרתק זה עומדת דחיית גישתו של הרמב"ם, שהגדירה את הזהות היהודית באמצעות עיקרי אמונה דוגמטיים – דחייה המעוגנת בהיכרות מעמיקה ורחבה עם המקורות המגוונים של מורשת ישראל לדורותיה. הגישה הנגדית שמציג מנחם קלנר, המציבה את האמונה היהודית על מסד של מחויבות לפעולה, מלבד היותה ביטוי עמוק ושורשי לחלופה מסורתית לעמדת הרמב"ם, מהווה תרומה מאתגרת לשאלות הגדולות של הקיום היהודי בזמננו".

– פרופ' משה הלברטל


"תרומה חשובה לשיח היהודי בן זמננו"

- תומר פרסיקו


"ספר חשוב ונושא בשורה, התורם תרומה של ממש לדיון התיאולוגי היהודי"

- אריאל הורוביץ, אתר כיפה

   
     
לעיון בספר
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים