Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
׳”׳’׳•׳× ׳™׳”׳•׳“׳™׳×
58 ש''ח  72 ש''ח 
הוסף לעגלה
עברית
אוקטובר 2013
194 עמודים
כריכה רכה
מספר קטלוגי 496-1098

דוד אלנסון מכהן כנשיא ההיברו יוניון קולג׳ (HUC) וכפרופסור בקתדרה על שם י.ה. ואנה גרנסל במוסד זה. אלנסון הוסמך לרבנות בהיברו יוניון קולג׳ וקיבל תואר דוקטור מאוניברסיטת קולומביה. ספרו After Emancipation: Jewish Religious Responses to Modernity (2004) זכה בפרס הספר היהודי בארצות הברית.
דניאל גורדיס הוא סגן נשיא בכיר, עמית בכיר על שם קורת וראש החוג ללימודים הומאניסטים במרכז האקדמי שלם בירושלים. גורדיס הוסמך לרבנות בבית המדרש לרבנים באמריקה ,(JTS) וקיבל תואר דוקטור מן האוניברסיטה של דרום קליפורניה. ספרו Saving Israel: How the Jewish People Can Win a War That May Never End (2009) זכה בפרס הספר היהודי בארצות הברית.
ברית אמונים: גיור, הלכה ומדיניות קהילתית בספרות השו״ת במאה ה־ 19 ובמאה ה־ 20
דוד אלנסון ודניאל גורדיס

הופעתה של המודרניוּת חוללה טלטלה עזה בעולם היהודי והעמידה בפניו אתגרים חסרי תקדים. מסוף המאה השמונה עשרה ואילך החלו הקהילות היהודיות במערב לאבד בהדרגה את מעמדן כיחידות משפטיות חצי אוטונומיות. המציאות החדשה, שאפשרה ליהודים רבים להשתלב באוכלוסייה הכללית, הציבה שאלות הנוגעות לזהות היהודית בלב השיח ההלכתי. ספר זה בוחן קשת רחבה של תשובות הלכתיות בנושא גיור שנכתבו בידי פוסקים אורתודוכסיים ממערב אירופה, מארצות־הברית ומישראל. לטענת כותבי הספר, העובדה כי הרבנים מבססים את פסיקותיהם על אותם תקדימים ובכל זאת מגיעים למסקנות שונות מלמדת כי אין הם עסוקים בבירור הלכתי גרידא. עניינם העיקרי של הפוסקים, גורסים אלנסון וגורדיס, נתון לגיבושה של מדיניות קהילתית שמטרתה להגן על החברה היהודית מפני סכנת ההתבוללות ואובדן הזהות.

ברית אמונים מקדים לדיון על אודות ספרות השו״ת המודרנית פירוט של המקורות ההלכתיים שעליהם מתבססות הפסיקות הרלבנטיות. מקורות אלה משמשים לכותבי הספר אספקלריה שדרכה מתבררת גישתם של הפוסקים המסורתיים לעיצוב דמותה של היהודיוּת בחברה המודרנית.


"הספר הוא עבודת מחקר תכליתית המבוססת על בחינה שיטתית ומעמיקה של הלכות גיור בתקופה המודרנית ושל הפוליטיקה העומדת ביסודן. אלנסון וגורדיס בוחנים מנעד רחב של תשובות פוסקים מארצות שונות במאתיים השנים האחרונות, ומצביעים על חשיבותו של ההקשר המקומי ושל המטען האישי בחשיבה ההלכתית. הכותבים סוקרים מגוון עמדות אורתודוכסיות בנוגע לקבלת גרים, וזורים אור על תהליך קבלת ההחלטות בעולם הרבני. ספר זה, מופת של עושר ובהירות, מספק לקוראים רקע הכרחי להבנת המדיניות הממלאת כיום תפקיד מכריע בקביעת גורלם של אלפי יהודים ומועמדים לגיור ברחבי העולם כולו".

– ג׳ונתן ד׳ סרנה, אוניברסיטת ברנדייס

   
     
לעיון בספר
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים