Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
כל הספרים
95 ש''ח  119 ש''ח 
הוסף לעגלה
עברית
ינואר 2010
752 עמודים
כריכה רכה
מספר קטלוגי 496-1079

פרופ' ליאון קאס הוא ד"ר לרפואה וד"ר לביוכימיה. במשך עשרים וחמש שנים הוא כיהן כפרופסור ב'וועדה למחשבה חברתית' באוניברסיטת שיקגו, ולימד מגוון של קורסים בתחומי התמחותו במדעים ובאתיקה ביו-רפואית, וגם בפילוסופיה של יוון העתיקה. בשנים 2005-2002 כיהן כיושב ראש המועצה לאתיקה במחקר הביולוגי של נשיא ארצות-הברית והיום הוא עמית בקתדרה ע"ש הרטוג למחשבה חברתית ב-AEI. מספריו: The Hungry Soul: Eating and the Perfecting of Our Nature (1999); Life, Liberty and the Defence of Dignity: The Challenge for Bioethics (2004); Toward a More Natural Science (2008); The Ethics of Human Cloning (1998).

ראשית חכמה: קריאה בספר בראשית
ליאון קאס

קריאה חדשנית ומעמיקה בספר בראשית, הרואה בסיפור הבריאה המקראי תיאור אנתרופולוגי וארכיטיפלי של האנושות, ולא תיעוד מדעי או רשומות היסטוריות. ליאון קאס, פרופסור לביוכימיה המלמד פילוסופיה קלאסית מזה שנים, בוחן מערכות אנושיות המתוארות בתחילתו של ספר בראשית בתור אבות-טיפוס של מרכיבים ראשוניים בחיי אנוש: הדיבור הראשון, הזוג הראשון, האמהוּת הראשונה, וכן הלאה – ומשרטט בכך מתווה של אנתרופולוגיה ייחודית, המתארת את היצור האנושי שלא קיבל הדרכה מוסרית באשר לדרך החיים הרצויה. כישלונו של האדם הלא-מודרך למצוא את דרך החיים הטובים מביא את האל לשנות בהמשך את גישתו לעולם ולבחור באדם אחד שיהיה לאביה של אומה אחת שתביא את דברו לעולם. מכאן ואילך מוצג ספר בראשית כספר חינוכם של האבות לחיים לאור הקדושה -- האבות, מייסדי המשפחה המודרכת הראשונה, המערכת הפוליטית המינימלית, ילמדו דרך התנסויותיהם וכישלונותיהם מהי הדרך הרצויה בעיני האל.

הישראלי העכשווי הרחוק מעולם המסורת הדתית אך מחפש השראה; מי שאינו צמא עוד לרומנטיקה מקראית-מיתית בנוסח הציוני הישן, אך עדיין משתוקק לספרות גדולה; ומי שאמון על חשיבה רציונלית מערבית אך אינו מוצא סיפוק בגישה האקדמית למקרא, כל אלה יגלו כאן מרחב שיח חדש. מי שאינו מכיר את התנ"ך כפי שהכירוהו אבותיו אך מעוניין לעמוד על אופיו התיאולוגי, הרעיוני והספרותי, ימצא בספר הזה אוצר רלוונטי של ידיעות על טבע האדם, תובנות חברתיות וקריאות כיוון פוליטיות.

   
     
לעיון בספר
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים